The Young Ones met Martijn Fischer op Vestrock 2024
Young Ones in concert 2023
Young Ones in concert 2022
Young Ones in het Scheldetheater 2021

Stichting Zeeuws-Vlaams Jeugdorkest "The Young Ones" (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen The Young Ones,verleent u hierbij toegang tot www.the-young-ones.com ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. The Young Ones behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
The Young Ones spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Young Ones. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met The Young Ones. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Young Ones nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Young Ones. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Young Ones, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Volg ons via:
Facebook Instagram X YouTube